Poinformuj czy poinformój

Jak się pisze?

Poprawnie

poinformuj

Niepoprawnie

poinformój

Poprawna forma to "poinformuj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Następnym razem poinformuj mnie o swoich planach trochę wcześniej.

Poinformuj o tym swojego szefa, żeby nie okazało się później, że ma coś przeciwko.

Mam nadzieję, że uda Wam się to wygrać. Poinformuj mnie później o wyniku.