Poparzony czy popażony

Jak się pisze?

Poprawnie

poparzony

Niepoprawnie

popażony

Poprawna forma to "poparzony" zapisywane z "rz".

Przykłady:

Wybiegł stamtąd jak poparzony!

Kiedyś zostałem poparzony przez trzy meduzy.