Ważę czy warzę

Jak się pisze?

Poprawnie

ważę, warzę

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

  • Ważę — forma pochodząca od czasownika "ważyć".
  • Warzę — forma pochodząca od czasownika "warzyć" (gotować).

Przykłady:

Ważę ponad 80 kilogramów.

Od czasu to czasu warzę w pracy sól.