Niedyspozycja czy nie dyspozycja

Jak się pisze?

Poprawnie

niedyspozycja, nie dyspozycja

Niepoprawnie

-

Poprawna forma to "niedyspozycja" zapisywane łącznie.

Forma "nie dyspozycja" może być użyta w zdaniu z przeczeniem jak na przykład: "Wymagana jest pełna gotowość, a nie dyspozycja!".

Znaczenie:

  • Niezdolność do normalnego, wydajnego funkcjonowania.

Przykłady:

Jego niedyspozycja wynikała z gorszego samopoczucia.

Dzisiejsza niedyspozycja bramkarza nie mogła być już przyczyną kontuzji, ponieważ dawno ją wykurował.