Wyimaginowana czy wymaginowana

Jak się pisze?

Poprawnie

wyimaginowana

Niepoprawnie

wymaginowana

Poprawna forma to "wyimaginowana".

Znaczenie:

  • Wymyślona, wyobrażona sobie.

Przykłady:

To chyba jego wyimaginowana dziewczyna.

Opowiadała mi, że w dzieciństwie towarzyszyła jej wyimaginowana przyjaciółka.