Wspaniałą czy wspaniałom

Jak się pisze?

Poprawnie

wspaniałą

Niepoprawnie

wspaniałom

Poprawna forma to "wspaniałą" zapisywane z "ą".

Przykłady:

Stworzyli wspólnie naprawdę wspaniałą piosenkę.

Zrobili stronę ze wspaniałą oprawą graficzną.

Pani Ania była naprawdę wspaniałą nauczycielką.