Wyżywać czy wyrzywać

Jak się pisze?

Poprawnie

wyżywać

Niepoprawnie

wyrzywać

Poprawna forma to "wyżywać" zapisywane z "ż".

Przykłady:

Nie możesz się na nim wyżywać za własne niepowodzenia.

Czasami mam wrażenie, że on po prostu się na mnie wyżywa.

Wyżywasz się na nas, zamiast wziąć sprawy w swoje ręce?