Piszę czy pisze

Jak się pisze?

Poprawnie

piszę, pisze

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od tego, kogo dotyczą.

  • piszę - czasownik "pisać" odmieniony w pierwszej osobie liczby pojedynczej (ja piszę)
  • pisze - czasownik "pisać" odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej (on/ona/ono pisze)

Przykłady:

Właśnie piszę obszerny list do mojego przyjaciela.

Daniel pisze teraz artykuł do gazetki szkolnej.