Billing czy biling

Jak się pisze?

Poprawnie

billing

Niepoprawnie

biling

Poprawna forma to "billing" zapisywane z dwoma "l".

Billing - wykaz rozmów telefonicznych.

Przykłady:

Operator sieci komórkowej wysłał do mnie moje billingi z ostatnich miesięcy.

Policja na podstawie billingów ustawiła, że przed zdarzeniem kontaktował się z nią sprawca.