Nieistotne czy nie istotne

Jak się pisze?

Poprawnie

nieistotne

Niepoprawnie

nie istotne

Poprawny jest zapis łączny: "nieistotne".

Nieistotne - nieważne, niemające większego znaczenia.

Przykłady:

Moim zdaniem to nieistotne. Masz prawo mieć inne zdanie ode mnie.

Te rzeczy są nieistotne, nie przejmuj się nimi.

Jego szkolne oceny okazały się w dorosłym życiu nieistotne.