Superbohater czy super bohater

Jak się pisze?

Poprawnie

superbohater

Niepoprawnie

super bohater

Poprawna jest pisownia łączna, jako jeden wyraz: "superbohater".

Przykłady:

Zawsze bardzo imponował mi ten superbohater.

Ratując nieznanego mu mężczyznę, zachował się jak superbohater.

Superbohater z tego komiksu posiadał wiele niesamowitych mocy.