Pacz czy patrz

Jak się pisze?

Poprawnie

patrz

Niepoprawnie

pacz

Poprawna forma to "patrz".

Przykłady:

Patrz! Chyba jedzie do nas kurier.

Nie patrz na niego w ten sposób.

Idę się przebrać. Nie patrz się!