Ortografii czy ortografi

Jak się pisze?

Poprawnie

ortografii

Niepoprawnie

ortografi

Poprawna forma to "ortografii" zapisywane z końcówką "-ii".

Przykłady:

Jego córka bardzo szybko przyswoiła zasady ortografii.

Według mnie warto pracować nad poprawianiem swojej ortografii.

Dzięki między innymi dobrej ortografii została przyjęta na staż w pewnej redakcji.