Rodziną czy rodzinom

Jak się pisze?

Poprawnie

rodziną, rodzinom

Niepoprawnie

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

  • rodziną - narzędnik liczby pojedynczej pochodzący od rzeczownika "rodzina"
  • rodzinom - celownik liczby mnogiej pochodzący od rzeczownika "rodzina".

Przykłady:

Razem z moją rodziną planujemy w przyszłe wakacje wspólny wakacje nad morze.

Ich fundacja pomogła wielu potrzebującym rodzinom.