Tak to czy takto

Jak się pisze?

Poprawnie

tak to

Niepoprawnie

takto

Poprawna jest pisownia rozłączna.

Przykłady:

Myślę, że właśnie tak to powinno wyglądać.

I tak to właśnie jest... A poza tym, co u was?

Jeśli tak to dalej pójdzie, prawdopodobnie nie zakwalifikują się do finału.