Rządzić czy żądzić

Jak się pisze?

Poprawnie

rządzić

Niepoprawnie

żądzić

Poprawna forma to "rządzić" zapisywane z "rz".

Przykłady:

Dlaczego chciałbyś nami rządzić?

Myślałem, że ten kandydat mógłby rządzić równie dobrze jak poprzedni.

Nie chciałbym się rządzić, ale byłoby dobrze, gdybyście to posprzątali.