Niewyspana czy nie wyspana

Jak się pisze?

Poprawnie

niewyspana

Niepoprawnie

nie wyspana

Poprawny jest zapis łączny, czyli "niewyspana" pisane jako jeden wyraz.

Przykłady:

Jestem dziś bardzo niewyspana. Może zostaniemy w domu?

Byłam wtedy bardzo niewyspana, a miałam do napisania ważny test.

Przez imprezę moich sąsiadów jestem dziś niewyspana. Przez całą noc słuchali głośnej muzyki.