Różnymi czy rórznymi

Jak się pisze?

Poprawnie

różnymi

Niepoprawnie

rórznymi

Poprawna forma to "różnymi" zapisywane z "ó" i "ż".

Przykłady:

Spotykał się tam z wieloma różnymi osobami.

Zmaga się w tej pracy z różnymi problemami, ale mimo wszystko jakoś sobie radzi.

Podążaliśmy zupełnie różnymi ścieżkami.