Ułożone czy ułorzone

Jak się pisze?

Poprawnie

ułożone

Niepoprawnie

ułorzone

Poprawna forma to "ułożone" zapisywane z "ż".

Przykłady:

Jego córki wydawały się bardzo ułożone.

Miałem już ułożone włosy, więc pozostało mi już tylko ubrać kurtkę i wyjść z domu.

Uważam, że to drewno mogłoby zostać ułożone w nieco inny sposób. Zajmowałoby wtedy mniej miejsca.