Swoiste czy swojiste

Jak się pisze?

Poprawnie

swoiste

Niepoprawnie

swojiste

Poprawna forma to "swoiste" zapisywane bez użycia litery "j".

Znaczenie:

  • Specyficzne, właściwe czemuś lub komuś.

Przykłady:

Z pomieszczenia wydobywały się swoiste zapachy przypominające delikatne kobiece perfumy.

Nic dawno nie zdenerwowało mnie tak jak swoiste wytyczne, które przygotował dla nas nowy kierownik.