Pradziadek czy pra dziadek

Jak się pisze?

Poprawnie

pradziadek

Niepoprawnie

pra dziadek

Poprawny jest zapis łączny: "pradziadek".

Znaczenie:

  • Ojciec dziadka lub babci
  • Daleki przodek w linii ojca lub matki

Przykłady:

Podobno mój pradziadek był świetnym piekarzem.

Jego pradziadek ma już prawie 100 lat.