Samozachwyt czy samo zachwyt

Jak się pisze?

Poprawnie

samozachwyt

Niepoprawnie

samo zachwyt

Poprawna forma to "samozachwyt" zapisywane łącznie.

Znaczenie: 

  • zachwycanie się nad samym sobą

Przykłady:

Po wygraniu tego turnieju wpadł w ogromny samozachwyt.

Samozachwyt raczej jej nie grozi. To normalna, skromna dziewczyna.