Odchamić czy odhamić

Jak się pisze?

Poprawnie

odchamić

Niepoprawnie

odhamić

Poprawna forma to "odchamić" zapisywane z "ch".

Znaczenie "odchamić":

  • Potocznie: stać się bardziej kulturalnym
  • Potocznie: zacząć uczestniczyć w życiu kulturalnym

Przykłady:

Powinni go trochę odchamić, póki jest młody i mają na niego wpływ.

Pójdziemy się trochę odchamić to teatru?