Kombinuj czy kombinój

Jak się pisze?

Poprawnie

kombinuj

Niepoprawnie

kombinój

Poprawna forma to "kombinuj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Nie kombinuj, bo znowu przedobrzysz.

Kombinuj, może uda Ci się to jakoś ogarnąć.