Otrzymuj czy otrzymój

Jak się pisze?

Poprawnie

otrzymuj

Niepoprawnie

otrzymój

Poprawna forma to "otrzymuj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Postaw się na moim miejscu i otrzymuj takie wiadomości codziennie przez kilka lat. Raczej też nie byłoby Ci zbyt miło.

Dołącz do lokalnej drużyny i otrzymuj regularne benefity w postaci klubowych gadżetów i zaproszeń na mecze.