Izabella czy Izabela

Jak się pisze?

Poprawnie

Izabela, Izabella

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne, ponieważ to dwa różne, choć bardzo podobne imiona (podobnie jak np. Mirella i Mirela).

Wybór konkretnej z nich powinien zależeć od tego, do którego imienia nawiązujemy.

Przykłady:

Moja siostra ma na imię Izabela, a jej najlepsza przyjaciółka to Izabella, której imię zapisuje się z dwoma literami "l".

Przyszła do nas Izabela i zapytała, czy moglibyśmy jej pomóc.

Izabella dostała z tego sprawdzianu piątkę, co bardzo ją ucieszyło.