Przepisuj czy przepisój

Jak się pisze?

Poprawnie

przepisuj

Niepoprawnie

przepisój

Poprawna forma to "przepisuj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Nie przepisuj ode mnie!

Przepisuj to szybciej, bo nie mamy tyle czasu.

Nie przepisuj mu leków, które mogłyby kolidować z tymi, które przyjmuje na co dzień.