Karygodne czy kary godne

Jak się pisze?

Poprawnie

karygodne

Niepoprawnie

kary godne

Poprawny jest zapis łączny: "karygodne".

Znaczenie:

  • Zasługujące na karę.

Przykłady:

To było karygodne. Mieliśmy nadzieję, że sprawca zostanie stosownie ukarany.

Jego zachowanie było wręcz karygodne.