Wolę czy wole

Jak się pisze?

Poprawnie

wolę, wole

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

Znaczenie "wole":

  • Workowana część przełyku u niektórych ptaków
  • Powiększony gruczoł tarczycy
  • Mianownik, biernik, oraz wołacz liczby mnogiej od słowa "wola" (chęć podjęcia jakiejś decyzji lub działania)

Znaczenie "wolę":

  • Forma słowa "woleć" (preferować, bardziej lubić)
  • Biernik liczby pojedynczej od słowa "wola" (chęć podjęcia jakiejś decyzji lub działania)

Przykłady:

Wolę pojechać tam w sobotę, bo w piątek jestem zajęty.

Szczerze mówiąc, wolę o tym nie rozmawiać.

Chciał, abyśmy wypełnili jego wole.