Rzędzie czy żędzie

Jak się pisze?

Poprawnie

rzędzie

Niepoprawnie

żędzie

Poprawna forma to "rzędzie" zapisywane z "rz".

Znaczenie:

Forma pochodząca od wyrazu "rząd" oznaczającego szereg, zbiór ułożonych obok siebie elementów, czy uprząż końską.

Uwaga! W przypadku słowa "rząd" w znaczeniu organu sprawującego władzę, poprawna jest forma "rządzie" (np. jak w zdaniu "Mieli nadzieję, że w rządzie ich państwa pojawi się przynajmniej kilka osób o takich poglądach.").

Przykłady:

Zasiedliśmy w trzecim rzędzie, skąd doskonale widzieliśmy wszystkich aktorów.

Ustawcie się w rzędzie, bo mamy tu zbyt wielki chaos.

Mieliśmy bilety, które gwarantowały nam miejsca w ostatnim, najwyżej położonym rzędzie.