Niedziwne czy nie dziwne

Jak się pisze?

Poprawnie

niedziwne

Niepoprawnie

nie dziwne

Poprawny jest zapis łączny: "niedziwne".

Uwaga! Zapis rozłączny ("nie dziwne") może być poprawny w niektórych zdaniach z przeczeniem, jak np.: "było to nie dziwne, a podejrzane".

Przykłady:

Niedziwne, że przeszedł do tamtej firmy, skoro zaproponowali mu niemal dwa razy większą stawkę.

Mają rewelacyjnego trenera. Niedziwne, że to wygrali.

Nigdy nie lubił hałasu, więc niedziwne, że się tam nie odnalazł.