Trzymiesięczny czy trzy miesięczny

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

trzymiesięczny

Niepoprawna pisownia

trzy miesięczny

Poprawny jest zapis łączny: "trzymiesięczny".

Przykłady:

Opowiadała mi, że została przyjęta na trzymiesięczny okres próbny.

Trzymiesięczny okres przygotowań do sezonu okazał się bardzo intensywny, zwłaszcza dla najlepszych zespołów w stawce.