Orzekł czy ożekł

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

orzekł

Niepoprawna pisownia

ożekł

Poprawna forma to "orzekł".

Orzec - wyrazić sąd, lub wypowiedzieć się na jakiś temat.

Przykład:

Sędzia orzekł na jego korzyść, więc wszystko skończyło się dobrze.