Niedowidzisz czy nie dowidzisz

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

niedowidzisz

Niepoprawna pisownia

nie dowidzisz

Poprawny jest zapis łączny jako jeden wyraz: "niedowidzisz".

Przykłady:

Co ty, niedowidzisz? Przecież ten napis jest bardzo blisko nas. Naprawdę nie możesz go rozczytać?

Słyszałem, że ostatnio trochę niedowidzisz. Może wybrałbyś się do okulisty?