Będzie czy bendzie

Jak się pisze?

Poprawnie

będzie

Niepoprawnie

bendzie

Poprawna forma to "będzie" zapisywane z użyciem litery "ę".

Przykłady:

Wydaje mi się, że to będzie naprawdę świetny mecz.

Zapytałem go, czy będzie na dzisiejszym koncercie.

Proszę pani, czy ten temat również będzie na sprawdzianie?