Dołączasz czy dołonczasz

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

dołączasz

Niepoprawna pisownia

dołonczasz

Poprawna forma to "dołączasz" zapisywane z użyciem litery "ą".

Przykłady:

Dołączasz się do naszego wspólnego prezentu, czy chcesz jej kupić coś samodzielnie?

Kiedy dołączasz do naszej drużyny? Potrzebujemy tak dobrego bramkarza jak ty.