Pragnął czy pragnoł

Jak się pisze?

Poprawnie

pragnął

Niepoprawnie

pragnoł

Poprawna forma to "pragnął" zapisywane z "ą".

Przykłady:

Wydawało się, że bardzo pragnął tego zwycięstwa.

Ojciec pragnął, żeby jego syn dobrze poradził sobie z nadchodzącym egzaminem.