Mężczyznom czy mężczyzną

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

mężczyznom, mężczyzną

Niepoprawna pisownia

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu. Nie należy ich używać zamiennie.

  • Mężczyznom - celownik liczby mnogiej pochodzący od rzeczownika "mężczyzna".
  • Mężczyzną - narzędnik liczby pojedynczej pochodzący od rzeczownika "mężczyzna".

Przykłady:

Z okazji ich dnia, życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim mężczyznom!

Grzesiek jest naprawdę wspaniałym mężczyzną.