Nazwałbym czy nazwał bym

Jak się pisze?

Poprawnie

nazwałbym

Niepoprawnie

nazwał bym

Poprawna forma to "nazwałbym" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Nazwałbym to raczej drobną pomyłką, a nie wielkim błędem.

Nie nazwałbym tego w ten sposób, ale to jego sprawa.