Przyjeżdża czy przyjerzdża

Jak się pisze?

Poprawnie

przyjeżdża

Niepoprawnie

przyjerzdża, przyjerzdrza

Poprawny jest zapis z pierwszym "rz" i dwoma "ż", czyli "przyjeżdża".

Przykłady:

Moja mama przyjeżdża do nas w tym roku na święta.

Ten mężczyzna przyjeżdża w to miejsce co roku.

Jutro przyjeżdża tutaj ich zespół, będą grać w tym miejscu koncert.