Nie dam rady czy niedamrady

Jak się pisze?

Poprawnie

nie dam rady

Niepoprawnie

niedamrady

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie dam rady".

Przykłady:

Chyba nie dam rady poprawić tej oceny.

Nie dam rady ci w tym pomóc, kompletnie się na tym nie znam.

Nie dam rady wyrobić się do soboty z tą pracą.