Czekają czy czekajom

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

czekają

Niepoprawna pisownia

czekajom

Poprawna forma to "czekają" zapisywane z końcówką "ą".

Przykłady:

Ludzie czekają przed sklepem na swoją kolej.

Od kilku miesięcy czekają na zakończenie tej sprawy.

Muszę jechać, moje dzieci czekają w domu na kolację.