Dlatego czy dla tego

Jak się pisze?

Poprawnie

dlatego, dla tego

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od znaczenia.

1. Dlatego - często wykorzystywana forma oznaczająca: "ponieważ".

2. Dla tego - konstrukcja złożona z dwóch wyrazów, wykorzystywana np. w zdaniach takich jak: "zrób to dla tego dziecka".

Przykłady:

Bardzo dużo się uczyłem, dlatego w ogóle nie obawiam się tego sprawdzianu.

Wypaliłem się zawodowo, dlatego też chcę zmienić pracę.


Czasem wydaje mi się, że dla tego gościa nie ma rzeczy niemożliwych.

Organizujemy pomoc dla tego chłopca, bo chcemy umożliwić mu dalszy rozwój jego kariery sportowej.