Wprawdzie czy w prawdzie

Jak się pisze?

Poprawnie

wprawdzie, w prawdzie

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

  1. Wprawdzie - spójnik złożony łączący zdania lub wyrażenia, o znaczeniu podobnym do: jednak, lecz. Komunikuje on, że jedna część zdania lub danej wypowiedzi, może być nie do końca spójna z resztą.
  2. W prawdzie - wyrażenie używane w sytuacjach, gdy chcemy np. zakomunikować, że coś dzieje się poprzez prawdę, a nie kłamstwo.


Przykłady:

Wprawdzie widzieliśmy się kilka dni temu, ale już za nią tęsknię.

Nie musi to wprawdzie zadziałać od razu, ale długoterminowo myślę, że to całkiem niezły pomysł.

Mój dziadek zawsze starał się żyć w prawdzie. Nie pamiętam ani jednej sytuacji, w której by kogoś okłamał.