Niejasności czy nie jasności

Jak się pisze?

Poprawnie

niejasności

Niepoprawnie

nie jasności

Poprawna forma to "niejasności" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Postanowiłem wyjaśnić z nim wszystkie niejasności.

Przy konstruowaniu wstępnego kontraktu obie strony przedstawiły sobie swoje obawy i zwróciły uwagę na rozmaite niejasności.