Nie obecności czy nieobecności

Jak się pisze?

Poprawna pisownia

nieobecności

Niepoprawna pisownia

nie obecności

Poprawny jest zapis łączny: "nieobecności".

Przykłady:

Pani postanowiła skontaktować się z moimi rodzicami ze względu na moje liczne, nieusprawiedliwione nieobecności.

Okazało się, że mam zbyt dużo nieusprawiedliwionych nieobecności, żeby móc dostać bardzo dobrą ocenę z zachowania.