Opiekunom czy opiekuną

Jak się pisze?

Poprawnie

opiekunom

Niepoprawnie

opiekuną

Poprawna forma to "opiekunom" zapisywane z końcówką "-om".

Przykłady:

Ostatniego dnia kolonii postanowiliśmy podziękować wszystkim naszym opiekunom.

To spotkanie było poświęcone wyłącznie rodzicom i opiekunom uczniów tej szkoły.