Niezwiązanych czy nie związanych

Jak się pisze?

Poprawnie

niezwiązanych

Niepoprawnie

nie związanych

Poprawny jest zapis łączny: "niezwiązanych".

Przykłady:

Sporo rozmawialiśmy o sprawach niezwiązanych bezpośrednio z naszą pracą.

Postanowiliśmy skupić się na rzeczach niezwiązanych z tamtą dziedziną.