Dołuj czy dołój

Jak się pisze?

Poprawnie

dołuj

Niepoprawnie

dołój

Poprawna forma to "dołuj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Naprawdę nie udało wam się tego wygrać? Nawet mnie nie dołuj.

Nie dołuj jej przed spotkaniem, chyba możesz powiedzieć jej to nieco później.

Nie dołuj się tak. Przecież nie stało się nic złego.