Nie wiedzieć czemu czy niewiedzieć czemu

Jak się pisze?

Poprawnie

nie wiedzieć czemu

Niepoprawnie

niewiedzieć czemu

Właściwa forma to "nie wiedzieć czemu" z "nie wiedzieć" zapisywanym rozłącznie.

Przykłady:

Nie wiedzieć czemu w ogóle nie chciał ze mną rozmawiać.

Od naszego powrotu z wakacji nie wiedzieć czemu nagle wziął się za treningi siłowe.

Z dnia na dzień nie wiedzieć czemu postanowił zmienić pracę.